Aktuelt 1

Aktuelt / Current

Glaciallinien – En lysåben korridor langs fugleflugtslinien

Rødby / Femern bælt
2024


Prækvalificeret Konkurrence
For Ny Carlberg fondet og Real Dania:
Infrastruktur X Rå natur, Rødby.
I samarbejde med landskabsarkitekt Mette Romme

“Forslaget er resultatet af en kompetent analyse af stedet og kontrasterne og vidner om et velfungerende tværfagligt samspil iteamet. Hertil kommer en stærk faglig gennemslagskraft både billedkunstneriskog landskabsarkitektonisk, som kommer til udtryk i både forslag og mundtlig  præsentation.


Fortællingen om istidens langsomme, men kraftfulde bevægelse er smukt iscenesat som modsvar til nutidens hastighed, repræsenteret af vejnettet.

På nært hold vil Glaciallinien give de besøgende enkropslig fornemmelse af at være små midt i det store og understøtte derved det svimlende tilbageblik.


Drumliner og master står i flot kontrast til det omkringliggende slettelandskab. Grebet vil vække opsigt og tilføre området ensærlig identitet. På afstand vil de lysende blå master på drumlinernes ryg fungere som et markant vartegn – en tydelig grænsedragning eller portal, der krydses på vejen til eller fra Tyskland.


Samtidig peger den kuraterede beplantning på det tilfældige overfor det styrede og vil på subtil vis formidle stedets fremtidige udvikling. Beplantningen er i det hele taget tilrettelagt ud fra gode æstetiske overvejelser og en sikker læsning af stedet. For eksempel ved Næsbækken, hvor markeringen med træer gør det muligt at aflæse den på afstand.”


Stedet Tæller – Bedømmelsesrapport for idékonkurrence Infrastruktur– Rå Natur


Udpluk fra bedømmelsesrapporten

På Lolland løber næsten usynlige linier fra øst til vest. Det er spor efter isen, der her stod to kilometer tyk. Isen er borte, men sporene ligger der endnu. Isens linie skæres af motorvejens nord-syd gående linie, med dens fortælling om det moderne, hvor hastighed og friktionsløshed er kernebegreber. De to tider, bevidstheder og bevægelser fremkaldes af et tredje, landskabskunstnerisk greb.

Langs motorvejen suges landskabet ind med 130 km/t. Her skal landskabskunstværket opleves på et splitsekund – uden at distrahere den kørende. Derfor skal det have en skala, der passer til den hurtige bevægelse. Det skal kunne opfattes på et øjeblik, når blik og bevidsthed haster mod horisonten.

Øst-vest bevægelsen foregår til fods og er meget anderledes. Stedets karakter og rummets afgrænsning opfordrer til langsomhed. Blikket retter sig mod det landskab, man bevæger sig i med dets variationer af bevoksning, vandhuller, træer og terræn.
Langs isens spor ligger to store jordvolde, kaldet drumliner, med form som de spor isen efterlod. En række høje, isblå master står på drumlinernes hovedakser.

Masterne løftes af jordvoldene, så de er fri af horisonten, når man krydser dem på motorvejen. Rækken af master danner sammen med træernes grid de spor, man som gående kan følge gennem landskabet. Drumliner og master udpeger den største og langsomste fortælling om landskabet, idet man farer forbi på motorvejen og peger på nutiden og det kunstskabte, når man er til fods.