Curriculum Vitae

Curriculum Vitae


Født 1956
Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1978 – 1985


2024 - Medlem af Det Kongelige Akademi for de skønne Kunster 

2018 - Leder af rekonstruktionen af Designmuseum Danmarks 1700 tals frontispicer
2016 - 2021 Ledende billedhugger, Slots- og Kulturstyrelsen
2014 - 2016 Formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg
2014 Medlem af Juryen for den europæiske arkitekturpris Europan 12
2014 - 2016 Medlem af bestyrelsen for Guldagergaard -
International Ceramic Research Center
2008 - 2020 Medlem af Akademirådets Landskabsudvalg
2006 - 2011 Medlem af Bestyrelsen for Carl Nielsen og
Anne Marie Carl-Nielsens Legat
2005 - 2008 Medlem af Statens Værksteders Områdeudvalg for
Billedkunstnerisk Virksomhed.
2005 - 2006 Medlem af Akademirådets “Udvalg for det Åbne land”
2005 - 2012 Kunstnerisk konsulent for Danmarks Nationalbank
2004 - 2010 Medlem af Bestyrelsen for “Afstøbningssamlingens Venner”,
2002 - Censor på Arkitektskolerne i Århus og København
2002 - 2005 Kunstnerisk konsulent for Statens Forsknings-- og
Uddannelsesbygninger
2001 Medlem af baggrundsgruppen for „Bedre Byrum“, RealDania fonden
1994 - 2003 Professor i billedhuggerkunst på Det Kongelige Danske
Kunstakademi
1994 - 1997 Tilknyttet “Institut for Urbanitet og Æstetik”,
Københavns Universitet
1993 - 1996 Medlem af Kunstnersamfundets Jury, næstformand for samme
1993 - 1996 Medlem af Det Kongelige Akademi for de skønne Kunster
1992 Medarbejder hos Arkitekt Daniel Libeskind på Det Kgl. Danske
Kunstakademi
Medlem af Kunstnersamfundet


TILDELINGER

 

2019  Naturstensprisen s.m. COBE og Forende Stenhuggerier

2017  Ny Carlsbergfondets kunstnerpris

2014  Den Kongelige Norske Fortjenstorden

2010  Thorvaldsen Medaljen

2006  Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens legat

2005  Statens Kunstfonds livsvarige ydelse

2000  Eckersberg medaljen

1999  “Premio Internazionale di scultura”, Fondazione Nivola, Roma

  
Forelæsninger på blandt andet:
Det Kgl. Danske Kunstakademi, Arkitektskolerne i København og Århus, Institut for Kunsthistorie,
KUA, SDU, Danske Stads- og Havneingeniører, Nørrebro Kunstsalon, Den Kgl. Afstøbningssamling.
DAC Dansk Arkitekturcenter,Urban Lab, Kunstraum t27, Berlin, Thorvaldsens museum, Det Kgl. Teater
Arkitektskolen i OsloCurriculum Vitae in english


Born 1956
Educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts 1978 – 1985
 
2024 - Member of The Royal Academy of Fine Arts
2018 - Leading the reconstruction of Designmuseum Danmarks' 1700 century frontispices
2016 - 2021 Leading sculptor at The Danish Cultural Ministry, Dept. for Culture and Palaces
2014 -2016 Chairman of the National Art Foundation
2012 Member of the jury for EUROPAN 12 - Denmark, Architectural Award
2010 - 2011 Member of The Royal Danish Academy`s "Landscape Comittee"
2005 – 2010 Member of The Royal Danish Academy’s “Committee for the open Space”
2006 - 2011 Member of the board for "Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Foundation
2005 - 2012 Art- consultant for The Danish National Bank
2002 – 2005 Art-consultant for The Ministry for Science, Technology and Development
2001 Member of the board for the “Better City Spaces” initiative, RealDania fonden
1993- 99 Associated with Centre for Urbanity & Aesthetics, University of Copenhagen.
1994 – 2003 Professor of sculpture, Head of department at the Royal Danish Academy of Fine Arts
1993 - 1999 Member of the Jury of the Danish Artist’s Guild
1993-1999 Member of The Royal Academy of Fine Arts
1992 Assistant professor for Architect Daniel Libeskind
2002, 2003, 2004 Censor at the Schools of Architecture in Aarhus and Copenhagen


AWARDS


2019 Nature Stone Prize with COBE and Forende Stenhuggerier

2017 The Ny Carlsbergfoundation artist´s award

2014 The Royal Norwegian Order of Merit

2010 The Thorvaldsen Medal for Artistic Merit

2006 Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens Fund

2005 Statens Kunstfonds Lifetime Grant

2000 The Eckersberg Medal for Artistic Merit

1999 “Premio Internazionale di Scultura”, Fondazione Nivola, Roma


 Lectures at The Royal Danish Academy of Fine Arts,

The Schools of Architecture in Århus and Copenhagen
Art History at Copenhagen University KUA

Odense University
Aarhus University

Accademia San Lucca, Rome
Danish City- and Habour Engineers

The Royal Danish Cast Collection.
Oslo School of Architecture E.a.