Morten Stræde
Billedhugger
Åbningen af Mølleåens løb gennem
Damningen
e
TILBAGE
ENGLISH