Morten Stræde
Billedhugger
item6
item2 endofdaysskulpt2 medusa1
ideal3a memoria2010
SSSIMGP9452
item3 skulpt4
SSSIMGP9480 SSSIMGP9502
SSSIMGP9460 SSSIMGP1
SSSIMGP9444
f
Lungtreesh
Ridgesh
Vaux2sh Horizon
SKULPTURER 2010 -
ALLE
ENGLISH
2010
2011
2012
2013
2014
2015